İçeriğe geç

Tıbbi Tahliller

BİYOKİMYA
 • Açlık Kan Şekeri
 • Tokluk Kan Şekeri
 • Oral Glukoz Tolerans Testi (50 gr, 75 gr, 100 gr)
 • HbA1c
 • Total Kolesterol
 • HDL-C
 • LDL-C
 • VLDL-C
 • Trigliserid
 • Üre/BUN
 • Kreatinin (kanda)
 • Kreatinin (idrarda)
 • Kreatinin Klerens
 • Ürik Asit
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin
 • Mikroalbumin
 • Total Protein (idrarda)
 • Total Bilirubin
 • Direkt Bilirubin
 • İndirekt Bilirubin
 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • Fosfor
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klorür
 • AST (SGOT)
 • AST (SGOT)
 • Alkalen Fosfataz
 • LDH
 • GGT
 • CK
 • Amilaz
 • Lipaz
 • Tam İdrar Tahlili
HEMATOLOJİ
 • Kan Sayımı (CBC)
 • Sedimantasyon (ESR)
 • Eosinifil Sayımı
 • Ferritin
 • Total Demir Bağlama Kapasitesi
 • Demir
 • Periferik Yayma
 • Kan Grubu
 • Retikülosit Sayımı
 • Transferin Satürasyon
 • Ansatüre Demir Bağlama Kapasitesi
 • İndirekt Coombs
KOAGÜLASYON
 • Kanama Zamanı
 • Protrombin Zamanı
 • INR
 • Pıhtılaşma Zamanı
 • Protrombin Aktivitesi
 • aPTT
HORMON
 • fT3
 • fT4
 • TSH
 • FSH
 • LH
 • E2
 • Prolaktin
 • Progesteron
 • Total Testosteron
 • Serbest Testosteron
 • Beta HCG
 • İnsülin
 • İnsülin Direnci (HOMA-IR)
 • PTH
 • Anti-TPO
 • Anti-TG
 • Tiroglobulin
 • Kalsitonin
 • Kortizol
 • DHEA-SO4
MİKROBİYOLOJİ
 • Amip Antijeni
 • Giardia Antijeni
 • Gaitada Parazit
 • Gaita Mikroskopisi
 • Mantar Taraması (mikroskopik)
 • Mantar Kültürü
 • Boğaz Kültürü
 • İdrar Kültürü
 • Vaginal Kültür
 • Sperm Kültürü
 • Üretral Akıntı Kültürü
 • Gaita Kültürü
 • Yara Kültürü
 • Burun Akıntı Kültürü
 • Akne Kültürü
 • Balgam Kültürü
 • Influenza A/B (Domuz Gribi)
 • Sars CoV2 (Covid 19) Antijeni
 • Helico Bakter Pylori (gaitada)
 • Helico Bakter Pylori (kanda)
TÜMÖR MARKERLERİ
 • CEA
 • AFP
 • Total PSA
 • Serbest PSA
 • CA 125
 • CA 19-9
 • CA 15-3
HEPATİT PANELİ
 • Anti-HBs
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • HIV
 • Total HAV
 • HAV IgM
 • Syphilis
 • Syphilis TPHA
KARDİYAK PANEL
 • hs-Troponin I
 • D-Dimer
TORCH PANELİ
 • Toxoplasma IgM
 • Toxoplasma IgG
 • CMV IgM
 • CMV IgG
 • Rubella IgM
 • Rubella IgG
 • HSV Tip I IgM
 • HSV Tip 1 IgG
 • HSV Tip 2 IgM
 • HSV Tip 2 IgG
SEROLOJİK TESTLER
 • Gruber Widal
 • Brucella
 • Monotest
 • Weil Felix
 • Strep. A Hızlı Antijen
 • Gaitada Gizli Kan
SPESİFİK PROTEİNLER
 • ASO
 • CRP
 • RF
VİTAMİN ve İLAÇ DÜZEYLERİ
 • 25-OH Vitamin D3
 • Vitamin B12
 • Folik Asit
 • Karbamazepin
 • Valporik Asit
 • Lityum
FERTİLİTE TESTLERİ
 • Hormon Testleri
 • Spermogram
GIDA İNTOLERANSI

Saç/kıl örneğinden acısız, ağrısız olarak 340 farklı gıdaya karşı intolerans ölçümü yapılmaktadır.

ALERJİ PANELİ
 • Total IgE
 • Inhalant Spesifik IgE
 • Gıda Spesifik IgE